YenidenBiz

YenidenBiz, farklı sebeplerle bir süredir iş hayatının dışında kalmış, ancak “yeniden” dönmek isteyen iyi eğitimli ve deneyimli kadınları profesyonel yaşama hazırlamak ve alternatif iş olanakları ile buluşturmak üzere 2013 yılı sonunda bir platform olarak kuruldu. Ayşe Güçlü Onur, Didem Altop, Melek Pulatkonak, Göknil Bigan, Özlem Yeşildere ve Esra Akın tarafından hayat bulan YenidenBiz; Aralık 2014’ten bu yana ise dernek kimliğiyle faaliyet gösteriyor.

YenidenBiz Derneği, toplumsal ve ekonomik alanda fırsat eşitliği, iş gücüne katılım konularında dezavantajlı durumda bulunan potansiyel kadın iş gücü sorununa odaklanıyor. 

YenidenBiz'in hedef kitlesini 1 yıldan uzun bir süredir işgücü piyasası dışında kalmış, en az üniversite mezunu, 10 yıl ve üstü iş deneyimine sahip kadınlar oluşturmakta.

YenidenBiz bu yetenekli ve deneyimli, bir anlamda kayıp iş gücü sayılabilecek kadınların tekrar işgücüne kazandırılmasına yönelik çözümler geliştirmeyi, hatta bir "işe dönüş metodolojisi" oluşturmayı hedefliyor. 

YenidenBiz derneği etrafında bir araya gelmiş 16 kurumsal üyemiz... 25 stratejik ortağımız... 80 gönüllümüz... ve 600’den fazla adayımızla iş hayatında benzeri görülmemiş bir dayanışma örneğini sergiledik.

 Hep birlikte yarattığımız bu sinerji sayesinde aramızdan 94 kadın yeniden iş hayatına döndü. İşe dönüş oranımız %15'e ulaştı. 

 2014 yılından beri aday geliştirme programımızın kalbinde yer alan yetkinlik bazlı 80 YenidenBiz eğitiminden, 1600’den fazla kadınımız faydalandı...

 Tüm bu çalışmalarımızı, iş dünyasında kadının önemini benimseyen profesyonel bireyler ve kurumların desteği ile gerçekleştiriyoruz.

 YenidenBiz kurumsal üyeleri arasında Coca-Cola, Fiba Holding, Fiba Faktoring, Nutricia, Procter&Gamble, Unilever, Turk Tuborg, İpekyol, Mudo, Kale Grubu, Borusan, Tat, Quattro, Verifone ve Paksoy Hukuk var. ING Bank YenidenBiz’e aday geliştirme sponsoru, Vodafone ise Returnship sponsoru olarak destek veriyor.