Türk Aile Sağlığı Planlaması Vakfı

Vehbi Koç önderliğinde kurulan Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, 29 yıldır bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, kadınların ve kız çocuklarının bilgiye erişimini artırmak için cinsiyet eşitliği temelinde çalışır. Vakıf,Kadın Sağlığı Eğitim Programı’ ve ‘Güvenli Annelik Eğitim ve Danışmanlık Program’ ve ‘Cinsel Sağlık Eğitim Programı’ ile ülkenin farklı bölgelerinde, farklı gruplara yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Kadın Sağlığı Eğitim Programı (KSEP); kadınların yaşam alanları içinde güçlenmelerini ve temel koruyucu sağlık davranışları kazanmalarını hedefleyen bir eğitim programıdır. 115 eğiticisi ile 19 ilde uygulanmaktadır. Program 2010 yılından bu yana 50 kurum işbirliğinde, 78 merkezde 137 eğitici tarafından 4500 kadına ulaşmıştır. 

Güvenli Annelik Eğitim ve Danışmanlık Programı 2004 yılından bu yana İl Sağlık Müdürlükleri ortaklığı ile uygulanmaktadır. Programın hedefleri; gebe-lohusa ve yeni doğan sağlığını iyileştirmek için sağlık hizmet sunumunu desteklemek, sağlık eşitsizliklerini azaltmak ve gebelik öncesi ve sonrası dönem hakkında bilgilendirmek yoluyla haklarını kullanmaların için kadınları ve sağlık personelini güçlendirmektir. 

Cinsel Sağlık Eğitim Programı ile gençlere; insan bedeni, büyüme, gelişme, üreme, anatomi, fizyoloji, cinsel haklar, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, gebelik, doğum, doğurganlığın düzenlenmesi, cinsel davranış, cinsel yönelim, cinsel istismar, CYBE ve AIDS gibi insan cinselliği ile ilgili temel bilgiler verilmektedir. Bilgilendirme çalışmaları 9-18 yaş aralığında 50.000’e yakın ergene ulaşmıştır.

TAP Vakfı ailelerin ve bireylerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek dinamizmi, insan haklarına saygılı olmayı, yerel kültürlerin çeşitliliğini çalışmalara bir katkı olarak görmeyi önemsemekte ve bu çerçevede diğer kurumlarla işbirliği yapmaktadır. İhtiyaçlar ve talepleri temel alarak geliştirilen programlar yerel kurumların destek ve işbirliği içinde uygulamaya geçmekte ve yaygınlaştırılmaktadır.

FAALİYET KONULARI

- Cinsel Sağlık
- Güvenli Annelik
- Kadın Sağlığı Eğitim Programı
- Ergen ve Gençlik Çalışmaları

ÖRNEK PROJELER

Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum Projesi
- Cinsel  Haklar/Üreme Hakları Farkındalık ve Savunuculuk Projesi
- 17 İl Güvenli Annelik Eğitim ve Danışmanlık Çalışmaları
- Okul Temelli Cinsel Sağlık Eğitimleri
- Kadın Sağlığı Eğitim Programı

DESTEKÇİLER

- GAP İdaresi
- Milli Eğitim Bakanlığı
- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
- Sağlık Bakanlığı
- Valilikler, Yerel yönetimler
- Vehbi Koç Vakfı
- Aydın Doğan Vakfı
- Hüsnü M. Özyeğin Vakfı
- Sivil toplum kuruluşları
- Hollanda Konsolosluğu
- İsveç Konsolosluğu
- Özel şirketler