Fen Eğitim Programı

TEGV olarak şimdiye kadar çocuklarımızın eğitimi için gönüllülerimizin de desteğiyle birçok projeyi başarılı bir şekilde hayata geçirdik. Yeni etkinlik dönemimiz ile birlikte Fen Eğlenerek Öğren eğitim programımızla, 2-8. sınıflara devam eden ilköğretim çağı çocuklarına, fen bilimlerinin temel bilgi ve becerilerini kazandırmak, bilimsel düşünen, problem çözebilen, neden sonuç ilişkisini kurabilen, laboratuvar kullanımı bilgi ve becerisine sahip ve bilime karşı olumlu tutum geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.

Fen Eğlenerek Öğren Eğitim Programı, 2-3., 4-5. ve 6-8. sınıflar olmak üzere üç farklı düzey için hazırlanmıştır. İlk haftası, tanışma haftası son haftası gezi haftası olmak üzere toplam 10 haftadan oluşmaktadır. Bu haftaların 8 haftasında aşağıda yer alan konular hakkında üçer deney uygulanmaktadır. Her bir konu için basit ve günlük hayatta da kolayca uygulanabilecek deneyler tasarlanmış, çocukların bu deneyleri uygulayarak hedeflenen kazanımlara ulaşmaları amaçlanmıştır. 

Düzeyler arasında deneyler %40 benzer. Bizim için 20 tane video çekimi yeterli olacak. Her deney max. 10 dakika sürüyor.  Projemizin içinde bulunan deneylerin çekimi sırasında deneyleri yapacak bir gönüllü desteğine ihtiyacımız var. Bu projemiz çocuklarımız ve gönüllülerimiz açısından çok önemli, gönüllülerin deneylere hakimiyetini arttıracak, etkinlik akışında bir sorun olduğu zaman çocuklara izlettirilerek etkinliğin devamlılığı sağlanacak. Bu projemizin daha anlaşılır olabilmesi için etkinlik içeriklerinin görsellerle desteklenmesini istiyoruz. 

Bize destek olacak gönüllümüzün video çekimleri sırasında deneyleri yapmasını isteyeceğiz. 2-3 günde deneyleri yaparken video çekimi gerçekleştirebilir. Desteğinizi bekliyoruz.

image description
Uzmanlık Konuları
  • Bilgilendirme Faaliyetlerine Aktif Katılım (Eğitim, Seminer, Sempozyum etc.)
    Kurumsal > Sağlık Hizmetleri
image description
Ne Zaman?
  • Başlangıç: Hemen
  • Süre: 3 Gün
  • Esnek Çalışma Takvimi
    Gönüllü ile görüşülerek proje süremiz tekrar değerlendirilebilir.
image description
Nerede?
  • STK Ofisi