Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği

Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneğİ “şiddetsiz bir dünya” hayali ile  toplumun her alanında şiddetsizlik kültürünü yaygınlaştırmak için 2015 yılında kurulmuştur.

Ne yapıyoruz?

Şiddetsiz bir dünya hayalimize ulaşmak için eğitimler düzenliyoruz, bilgi üretiyoruz, kaynaklarımızı paylaşıyoruz. Bütün bunları yaparken hiyerarşik olmayan, katılımcı, dayanışmacı ve uzlaşıya dayalı yöntemleri esas alıyoruz. Bu kapsamda şiddetsiz, yaratıcı politika ve mücadele araçları geliştirmeyi, bu araçları paylaşmayı ve şiddetsiz bir dünya için çalışan herkesi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Çünkü sosyal adaletin gerçekleştiği, ihtilafların şiddetsiz bir biçimde çözümlendiği, ayrımcılığın ve baskının olmadığı bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz.

Çalışma Alanlarımız

Şiddetsizlik, şiddetsiz eylem, şiddetsiz dire­niş literatüründeki yazılı ve görsel kaynak ma­teryallerin çevirilerini yapar, yeni makaleler, e-bültenler ve genel eğitim materyalleri üretir ve bunları paylaşır;
Alanda çalışan uzmanlar, akademisyenler ve aktivistlerle birlikte seminerler ve atelye çalış­maları düzenler;

Şiddetsiz direniş tarihi hakkında araştırma projeleri yürütür;
Benzer amaçları taşıyan sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapar.
Talep üzerine, kavramsal bilgilerin tartışıl­dığı, şiddetsizlik stratejilerinin uygulanmasına yönelik beceri geliştirme atölyeleri düzenler.