Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi

RUSİHAK’ın vizyonu psikososyal ve zihinsel engelli bireyler için insan onuruna yaraşır bir dünyadır. İzleme, raporalama, farkındalık kampanyaları, kamusal etkinlikler ve araştırmalar yoluyla ağırlıklı olarak BM tarafından Aralık 2006’da, Türkiye tarafından da 2009 yılında onaylanmış olan BM Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme’nin 12. (hukuk önünde 
eşitlik) ve 19. (bağımsız yaşam) maddelerinin türkiye’de hayata geçirilmesi için çalışmaktadır. 

Türkiye’de 12 milyon kişinin yaşamları boyunca en az bir kez psikososyal ya da zihinsel sorunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendiği tahmin edilmektedir. RUSİHAK ulusal ve uluslararası STKlar ve Türkiye’deki 7 ruh sağlığı hastanesi (Bakırköy, Erenköy, Samsun, Manisa, Elazığ, Bolu ve Adana) işbirliği içerisinde çalışmaktadır. 


ÖRNEK PROJELER

- PERSON: Balkanlar’daki STK’larla hukuk önünde eşitlik (12. madde) konusunda farkındalık yaratma amaçlı bir proje
- DEPO: Akıl Hastanesinde Hayat isimli bir belgesel
- ILNET: Bağımsız yaşam (19. madde) projesi 
- Farkılıklarla Dolu Bir Sınıf: Zihinsel enegli bulunan  ve bulunmayan çocuklar için tam içermeci bir eğitim modeli projesi