Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

KifDER, 2012 yılının Şubat ayında, kstik fibrozis hasta ve hasta yakınlarının bir araya gelerek kurduğu bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek olarak amacımız, yaşam süresini kısaltan ve yaşam kalitesini etkileyen kalıtsal bir hastalık olan kistik fibrozis ile ilgili farkındalığı arttırmak, tedavi boyunca ihtiyaçları tespit edip gerekli adımların atılması için hekim, kamu ve ilgili diğer paydaşlarla işbirliği yapmak, böylelikle hasta ve hasta yakınlarının bu hastalıkla yaşamasını kolaylaştırmak. 

KifDer Avrupa Kf Federasyonu (CfEurope), Avrupa Nadir Hastalıklar Birliği (EURORDIS) ve CF Worldwide üyesidir.

FAALİYET KONULARI

- Kistik Fibrozis hasta ve hasta yakınlarına destek
- Kistik fibrozisin bilinirliğini arttırmak, devlet-hasta-doktor işbirliği tedaviye uyumu arttırmak
- Kistik fibrozis hasta ve hasta yakınlarının hayat 
kalitesini iyileştirmek

ÖRNEK PROJELER

- Aile Eğitim Toplantıları,

- 8 Eylül cf worldwide day etkinlikleri(2013- kf'in yenidoğan tarama programına alınması için flashmob, 2014- Bağdat caddesinde bebek arabalarıyla toplu yürüyüş ve orotorya)
- Kasım ayının 3. haftası kf farkındalık haftası çalışmaları( 2015-
- 'Kistik Fibrozis ile Yaşamak-NEFES/UMUT' hasta fotoğrafları sergisi
- Doktorların talebiyle hastanelere nebulizatör cihazı desteği veriyoruz.
- Rotary ile ortak proje-2 Üniversite hastanesine 5 adet Vest(fizyoterapi yeleği) alımı projesi
- Devam eden yine Rotary ile birlikte Marmara Üniversitesinde Kistik
- Fibrozis Merkezi kurulumu, donanımı

DESTEKÇİLER

Roche, Abbott, Novartis, İBEge Grup,Caddebostan Rotary Kulüp, belediyeler, diğer sağlık STKları ve diğer kurumsal destekçilerimiz