İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı

1989 yılında dernek olarak kurulan ve 1997 de vakıf tüzel kişiliğinde yapılanan İZEV (İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı ) evlatları zihinsel engelli mütevelli üyeler tarafından oluşturulmuştur. Kuruluşundan bu yana İZEV' in çalışmaları daha çok özel eğitime muhtaç çocukların gereksinimleri yönünde gerçekleşmiştir. 0-25 yas zihin engelli çocuğa rehabilitasyon, terapi, ilköğretim ve mesleki eğitim hizmetleri veren Saadet İlköğretim Okulu ve Mesleki Eğitim merkezinin kurucusu ve destekçisi olmuştur. 

Her zihinsel engelli bir bireydir ve herkes gibi toplumda eşit, özgür ve onurlu yaşam hakkı bulunmaktadır. İZEV Vakfı 20 yılı aşkın süredir bu hedef doğrultusunda çalışmakta, zihinsel engellilere eğitim-öğretim, sosyalleşme, mesleki eğitim ve istihdam alanlarında destek olmaktadır.
"Farklı" gençler olarak tanımladığımız bu bireylerin toplumda yerleşik negatif engelli algısını yine kendilerinin ortadan kaldırabileceğine inanıyoruz. Mottomuz: "Sadece farklıyız!" ve "Biz de varız!"

Faaliyet Konuları

- Zihinsel engelli gençlerin eğitimi
- Sanatsal ve kültürel faaliyetler
- Yaşam Evi- Down Cafe
- Sosyal Paylaşım Mecraları projesi "Biz Farklıyız Ve Varız 

Örnek Projeler 

- İstihdam Çalışmaları
- Hizmet İçi Eğitim Ve Aile Seminerleri
- Hizmet İçi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Verilmesi

İş Birliği Yaptığı Kurumlar

Koç Üniversitesi Sosyal Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi
İZEV, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ile Selçuk Kız Meslek Lisesi ve Sarıyer Kız Meslek Lisesi