Hayata Destek

Hayata Destek Derneği (Support to Life):

  • Afet risk ve etkilerinin en aza indirilmesi için Türkiye ve çevre ülkelerde afete hazırlık, risk azaltma, acil müdahale ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız ve bölgesel bir insani yardım kuruluşuyuz. 
  • Yerel kapasiteyi arttırmak ve ihtiyaç sahiplerinin temel haklarına ulaşabilmeleri için; tarafsızlık, ayrım gözetmeme, insanlık, bağımsızlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ile çalışan Türkiye temeli bir derneğiz. 
  • 2009 yılından beri çalışmalarını deneyimli ekibimiz ile hak temeli, etkili ve güvenilir devam ettirmekteyiz. 

Hedefler:  Hayata Destek’in birincil amacı, Türkiye ve Orta Doğu bölgesinde doğal veya insan kaynaklı afetlerden etkilenmiş bireylerin temel haklarına ve ihtiyaçlarına ulaşmalarını sağlamaktır. İnsani yardım projelerini acil yardım malzemesi dağıtımı ötesine taşıyan Hayata Destek, afetten zarar görmüş toplulukların orta ve uzun vadel, ihtiyaçlarını da karşılamayı hedefler. 

NE YAPIYORUZ?
Devam Eden Projeler: 

  • Gezici Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği: Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil kampanyası ile Hayata Destek başarılı bir şekilde kamuda çocuk işçiliği konusunda farkındalık yarattığı gibi, aynı kampanya ile mecliste bir Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Araştırma Komitesi kurulmasını sağladı. Proje, işçi çocukların temel haklarına kavuşabilmelerini sağlamak adına, sahadaki bilinçlendirme ve araştırma çalışmaları ile devam ediyor. Daha fazla bilgi için  www.buiscocukoyuncagidegil.com, oradaneisivar.com websitelerini ziyaret edebilirsiniz. 
  • Acil Yardım Programı: Hayata Destek  2014 yazında, yeni bir şiddet dalgası sonucunda Türkiye’ye kaçan Suriye’li ve Irak’lı mülteciler için acil yardım programı başlattı.  Acil yardım programı kapsamında, mülteci ailelerin bütün üyeleri için kışlık kıyafetler, taze meyve, mutfak malzemeleri, battaniye, soba gibi ev içi destek üniteleri içeren yardım paketlerinin dağıtımını yaptı.  Ayrıca mülteci kamplarındaki barınak şartları, mevsim koşullarına uygun hale getirildi. 
  • Suriye’li mülteciler için Yardım ve Koruma Programı:  Her geçen gün Türkiye’ye sığınan Suriye’li mültecilerin sayısı artarken, Hayata Destek Türkiye ve Suriye arasındaki sınır bölgesinde yaşayan Suriye’lilere yardım sağlamak için gıda güvenliği ve koruma aktiviteleri gerçekleştirmeye devam ediyor. 
  • Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP): Hayata Destek, Mahalle Afet Gönüllüleri, Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte Sivil Toplum Afet Platformu’nu kurdu. Sivil Toplum Afet Platformu sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşları, afet risklerini azaltma ve Türkiye’deki afetlere etkili bir şekilde müdahale edebilmek için bir araya getirmek ve aralarındaki işbirliğini güçlendirmek amacını taşıyor.
  • Ezidi Mülteciler için Psiko-Sosyal Destek ve Kışa Hazırlık Yardım Programı: Hayata Destek acil yardım programının devamında  Ezidi’lere destek veriyor. Doğrudan etkilenmiş nüfus ile yapılan görüşmelere dayanarak belirlenen programla; sert kış koşullarına karşı fiziksel ortamlarının iyileştirilmesi ve çeşitli toplum temelli psiko- sosyal destek çalışmalarıyla mültecilerin yaşadıkları travma ile başa çıkma mekanizmalarını güçlendirmek amaçlanıyor.