Biz Kimiz ?

Gönüllülük Nedir?

Gönüllülük, var olduğu topluma ve dünyaya katkı da bulunma arzusuyla insanın doğasında vardır.

Günümüzde gönüllülük, genelde maddi bağış ya da para ile satın alınan ürün ve hizmetlerle sınırlı bir kavram olarak algılanmaktadır.

STK'lar da tıpkı diğer kuruluşlar gibi organizasyonel bir çatı altında, idari işler, teknik alt yapı, yasal düzenlemelere uyum, pazarlama ve iletişim faaliyetleri gibi pek çok başlıkta alt yapısal desteğe ve hizmete ihtiyaç duymaktadır.

Bu ihtiyaçların dışarından temin edilmesi, STK'ların bütçesinde önemli bir maliyet oluşturmakta ve ihtiyaç sahiplerine ayrılan kaynağın azalmasına neden olmaktadır.

Bu açıklamalardan yola çıkılarak gönüllük, dünyadaki pek çok örneğinde olduğu gibi, gönüllülerin bireysel beceri ve olanakları ölçüsünde "zaman" ve “emek” sunarak, STK ve vakıfların ihtiyaçlarına katkı sağlanması olarak tanımlanır.