AKUT Arama Kurtarma Derneği

AKUT Arama Kurtarma Derneği, kurulduğu günden bu yana dağ ve diğer doğa kazalarında, doğal afetlerde, yetkisi ve imkânı dahilinde tüm koşullarda, zor durumda kalmış, yardıma ihtiyacı olan, yardım talep eden herkesin yardımına koşan, bunu yaparken eğitimli, disiplinli, standartları yüksek ekip ve ekipmanlar kullanan, toplumu bilgilendiren ve eğiten, siyaset ile uğraşmayan, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sivil toplum kuruluşudur.

Bugün Türkiye’nin 36 bölgesinde, 2000’i aşan sayıda gönüllüsü ile karşılıksız yardımseverlik, gönüllülük, dürüstlük, güvenilirlik ve insan hayatına değer vermek ilkeleri ile çalışmalarını sürdürmektedir. AKUT’un faaliyetleri sadece arama kurtarma çalışmaları ile sınırlı kalmamış, zaman ilerledikçe “çözümün bir parçası”  olma düsturu ile yaşadığı topraklarda toplumu ilgilendiren sorunlara sahip çıkma ilkesiyle hareket etmiş ve AKUT çatısı altında pek çok farklı kuruluş, farklı faaliyetleri ile yer almaya başlamıştır.

Bu kuruluşlardan biri olan AKUT Vakfı, afet bilinci oluşmuş ve afetlere hazırlıklı bir toplumun temellerini oluşturmak ve afet öncesi, anı ve sonrasında toplumda doğru davranış değişikliği kazandırmak ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilmek amacı ile 2011 yılında kurulmuştur. Vakıf, aynı zamanda toplumda “sosyal sorumluluk” bilincinin artmasını ve sosyal sorumluluk kavramının önce bireyden başlaması gerektiği ilkesi ile toplumun her kesimini kucaklayan ve geniş bir yelpazeye yayılan çalışmalar yürütmektedir.